Pravidlá fóra

Všeobecné pravidlá

Správanie sa na fóre
Prosíme užívateľov fóra, aby sa správali slušne, nepoužívali vulgarizmy a aby boli tolerantní k názorom iných užívateľov. Ak chcete niekoho kritizovať, robte to konštruktívne, nie bezobsažne.
Sú zakázané akékoľvek osobné útoky, ponižovanie iných užívateľov a pod.
Užívatelia majú zakázane používat avatary, podpisy a písať príspevky, ktoré smerujú, vyjadrujú alebo podporujú neznášanlivosť, rasovú, náboženskú alebo inú diskrimináciu, hanobia jazyk, vieru, náboženstvo, politické či iné zmýšlanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine.
Sú zakázané akékoľvek prejavy zo strany užívateľov fóra, ktoré by inklinovali/podporovali/vyjadrovali akúkoľvek formu diskriminácie, neznášanlivosti, nenávisti a netolerantnosti a boli v rozpore s ľudskými právami/v rozpore s dobrými mravmi.
Po zlých skúsenostiach je na fóre úplne zakázaná akákoľvek politická diskusia a vyjadrovanie politických názorov.
Trolling a písanie bezobsažných alebo nezmyselných príspevkov za účelom provokácie alebo upútania pozornosti je na fóre zakázaný.
Administrátor a moderátor si vyhradzuje právo meniť či mazať časti príspevkov/avatarov/podpisov alebo aj celé príspevky/avatary/podpisy v prípade, že tieto pravidlá budú porušené.
Hore

Chat
Je zakázané odosielať do chatu videá a obrázky akejkoľvek veľkosti a typu (malé smajlíky sú tolerované). Namiesto nich odosielajte v chat príspevku iba link (odkaz) na dané video, resp. obrázok, ktoré chcete zverejniť.
V chate je zakázaná akákoľvek forma spamu a opakovaného trollingu.
Hore

Avatary a podpisy
Maximálna povolená šírka vašej postavičky (avataru) je 150px a maximálna povolená výška je tiež 150px.
Maximálna povolená šírka vášho podpisu je 350px a maximálna povolená výška je 120px (platí pre celý obsah podpisu dokopy).
Povolený je max. jeden súvislý obrázok (banner), resp. dva menšie (userbary) a/alebo text.
Hore

Zakladanie tém
Keď zakladáte novú tému (topic), presvedčte sa o tom, či už taká istá alebo podobná téma neexistuje. V prípade, že existuje a vy ju aj tak založíte, ju môže administrátor/moderátor bez oznámenia zmazať.
Novú tému zaraďte do správnej kategórie, inak ju môže administrátor/moderátor bez oznamenia presunúť.
Ak vaša téma nezapadá svojím obsahom do žiadnej kategórie, tak ju dajte do kategórie, kam bude zapadať aspoň trochu (alebo sa poraďte pred jej vytvorením s administrátorom/moderátorom).
Je zakázané pridávať nezmyselné témy, ktoré neobsahujú žiadnu výpovednú hodnotu!
Hore

Obsah príspevku
Pred odoslaním každého príspevku zvážte, či je v súlade s pravidlami.
Necitujte posledné príspevky, obrázky a dlhé príspevky, pokiaľ to nie je nevyhnutné!
V príspevku nepoužívajte zbytočne veľa smajlíkov alebo obrázkov.
Každý príspevok musí súvisieť s názvom, resp. obsahom témy, v ktorej sa nachádza. Offtopic a spam bude mazaný!
Ak chcete upozorniť moderátora na príspevok iného užívateľa, ktorý je v rozpore s pravidlami, tak kliknite pri danom príspevku na červený výkričník. Moderátor potom už podľa vlastného uváženia urobí, čo bude treba.
Hore

Reklamy
Je prísne zakázané odosielať príspevky, ktorých cieľom je spropagovať svoje webstránky, ktoré admin nepovolil. Takéto príspevky budú zmazané a užívateľ, ktorý ich odoslal, bude potrestaný.
To isté platí aj pre reklamy v podpisoch/avataroch a v súkromných správach.
Hore

Účty
Zakazuje sa vytváranie a používanie viacerých účtov na fóre.
Je zakázané používať nick (prezývku), ktorý obsahuje vulgarizmus, reklamu na inú webstránku a iné nevhodné názvy. Takéto kontá budú zmazané alebo upravené adminom.
Hore

Postihnutia
Užívateľ nie je povinný prečítať si a ovládať pravidlá fóra, ale za ich porušenie môže byť potrestaný. Pre svoje dobro by si teda mal každý užívateľ prečítať pravidlá a dodržiavať ich.
Dlhodobo máme zaužívané, že užívateľovi najprv zašleme upozornenie, a pri opakovanom porušení pravidiel už udeľujeme BAN. Ak sa však jedná o závažný priestupok, tak admin/moderátor môže udeliť BAN aj ihneď bez oznámenia.
Administrátor a moderátor si vyhradzuje právo na potrestanie činov aj takých, ktoré nie sú zakomponované v pravidlách fóra, ale sú nevhodné pre fórum.
Hore